Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De nieuwe gemeentegids is bij u bezorgd. De gemeentegids 2018-2019 informeert u over de dienstverlening van de gemeente en het gemeentebestuur. Ook zijn de zorgwijzer en seniorenwijzer opgenomen in de nieuwe gids en staan er adressen in van bedrijven... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten heeft BAM Bouw en Techniek en Van Norel Bouwgroep geselecteerd voor het renoveren en revitaliseren van het gemeentehuis. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op 30 mei heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd als startsein om te komen tot een gebiedsvisie voor de Stationsstraat. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen de afgelopen periode sterk gedaald. Diverse sloten en beken vallen droog. Hierdoor stagneert de afvoer van verschillende watergangen. Verdere onttrekking van water leidt tot verslechtering van de waterk... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Woont u in Putten of bezoekt u de gemeente Putten? ViaVé vervoert u graag naar uw bestemming. ViaVé is vervoer van deur tot deur. Het wordt u aangeboden door zes Noord-Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. Lees meer