Inwoners

Laatste nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dezelfde dag is er een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en ...
Lees meer over 'U stemt toch ook op woensdag 21 maart 2018?'

(Accordion ingeklapt)

Wilt u nog jaren met plezier zelfstandig in uw woning wonen? Dan is het belangrijk om tijdig te bekijken of uw woning hiervoor geschikt is of dat u deze geschikt kunt (laten) maken. WoonGemakPutt...
Lees meer over 'Informatiemarkt WoonGemakPutten op 28 maart 2018'

(Accordion ingeklapt)

Zaterdag 24 maart 2018 is de jaarlijkse Landelijke Opschoondag. De gemeente Putten doet weer mee met Nederlands grootste schoonmaakactie. Het doel van de opschoondag is om samen onze mooie gemeen...
Lees meer over 'Puttense inwoners gaan samen aan de slag tijdens de opschoondag'

(Accordion ingeklapt)

Op dinsdag 20 maart 2018 is er een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Voorthuizerstraat (het gedeelte tussen de Van Geenstraat en de Engweg). De bijeenkomst vindt plaats in het gemeen...
Lees meer over 'Inloopavond herinrichting Voorthuizerstraat'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart 2018 worden er op de Van Oldenbarneveltstraat asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn de Van Oldenbarneveltstraat en de zijstrat...
Lees meer over 'Werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat'

(Accordion ingeklapt)

Voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie Matchpoint heeft de gemeente op 31 oktober 2017 een bijeenkomst gehouden. Op deze avond hebben wij uitleg gegeven over het proces om te komen tot e...
Lees meer over 'Inloopavond plannen locatie Matchpoint'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten start met een pilot voltijd inburgeringstraject voor statushouders. Het traject biedt deelnemers de mogelijkheid om binnen een jaar het inburgeringsexamen te halen.
Lees meer over 'Gemeente start pilot om meer statushouders naar werk te begeleiden'

(Accordion ingeklapt)

Volgende week ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2018. Het bedrag dat u moet betalen aan onroerende-zaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw wonin...
Lees meer over 'WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2018'